Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPodatek rolny od os??b prawnych (sk??adanie deklaracji na podatek rolny)


KTO POWINIEN SKŁADAĆ DEKLARACJĘ ?

· właściciele i współwłaściciele gruntów,

posiadacze samoistni gruntów,
użytkownicy wieczyści gruntów,
posiadacze gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
osoby fizyczne – jeśli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej (spółki jawne i komandytowe),
jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej,
jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa,
jednostki organizacyjne Lasów Państwowych,
podatnicy korzystający ze zwolnień na mocy ustawy o podatku rolnym.
W JAKIM TERMINIE NALEŻY ZŁOŻYĆ PREZYDENTOWI MIASTA LESZNA DEKLARACJĘ ?

· w terminie do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy

· jeśli obowiązek podatkowy powstał po dniu 15 stycznia - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego

NA JAKICH DRUKACH NALEŻY DEKLAROWAĆ PODATEK ?

DR-1 Deklaracja na podatek rolny

ZR- 1 Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym

CO NALEŻY ZROBIĆ ABY SKORYGOWAĆ ZADEKLAROWANY PODATEK ?

· odpowiednio skorygować deklarację na druku DR – 1 w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

· odpowiednio skorygować załącznik do deklaracji oraz złożyć go wraz z skorygowaną deklaracją

dołączyć do skorygowanej deklaracji pisemne uzasadnienie przyczyn korekty
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY :

Urząd Miasta Leszna, Leszno, ul. Karasia 15
Referat Dochodów, parter, pokój nr 7deklaracja może być przesłana pocztą
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

· sprawa załatwiana jest niezwłocznie

podatnik winien wpłacać obliczony w deklaracji podatek rolny – bez wezwania – w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Leszna
w PKO BP I O / Leszno nr

26 1020 3088 0000 8302 0005 7513INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE UZYSKAĆ MOŻNA POD NUMEREM TELEFONU:

( 065 ) 529 81 46

PODSTAWA PRAWNA:· ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 136, poz. 969 , ze zmianą) – art. 3, art. 6a ust. 8, 9

· ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zmianami) - art. 81

· uchwała nr XXIV/244/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w podatkach lokalnych

· uchwała nr XXXIV/407/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2005r. zmianiająca uchwałę nr XXIV/244/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w podatkach lokalnychAutor informacji: Anna ?ogisz
Informację wprowadził: 32
Opublikowany dnia: 2008-02-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-01-02
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2008-02-26 wprowadzona przez: 43
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.