Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plOp??ata targowa - zap??ata


Pobór opłaty targowej na terenie Miasta Leszna dokonywany jest poprzez inkasentów.Są nimi:- C.H. „Manhattan” Sp. z o.o.

- Łucja Pol

- Mikołaj Dębowski

- Przedsiębiorstwo JEM Jerzy Rymwid, Halina Rymwid

- Urząd Miasta LesznaOpłata targowa płatna jest codziennie, w dniu prowadzenia sprzedaży.Jest ona pobierana niezależnie od należności za korzystanie z urządzeń targowych lub za świadczone usługi przez prowadzącego targowisko (np opłaty: za rezerwację miejsca, korzystanie ze stołu, dzierżawienie gruntu pod handel).Obowiązek zapłaty opłaty targowej ciąży nie tylko w przypadku dokonywania sprzedaży, rozumianej jako zawarcie umowy przenoszącej własność rzeczy, ale także w przypadku wyjścia z ofertą sprzedaży i wystawienia towaru.Jeśli w wyniku czynności kontrolnych osoba sprawdzająca, upoważniona do tego celu przez Prezydenta Miasta Leszna, stwierdzi, że opłata targowa nie została uregulowana lub zapłacono ją w kwocie zaniżonej, zostanie wszczęte postępowanie podatkowe wobec osoby dokonującej sprzedaży, a nie wobec inkasenta. Postępowanie to będzie miało na celu określenie wysokości zobowiązania podatkowego, a następnie wyegzekwowanie go (o ile nie zostanie zapłacone) w drodze egzekucji administracyjnej.

Autor informacji: Weigt El??bieta
Informację wprowadził: 43
Opublikowany dnia: 2008-02-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-02-25
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.