Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. modernizacji ulic: Gen. Dowbora - Mu??nickiego, Zwyci?stwa i Gen. W??adys??awa Sikorskiego w Lesznie wraz z wyposa??eniem technicznym.

Numer dokumentu: ...
Rok: 2008

O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA LESZNAStosownie do art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2003, Nr 80, poz.721 ze zmianami) zawiadamiam, że dnia 19 lutego 2008 r. wydana została decyzja lokalizacji drogi, kończąca postępowanie w sprawie inwestycji polegającej na modernizacji ulic: Gen. Dowbora - Muśnickiego, Zwycięstwa i Gen. Władysława Sikorskiego w Lesznie wraz z wyposażeniem technicznym zatwierdzająca podział nieruchomości dotyczący działek o numerach ewid.: 35/5; 35/7; 35/23; 35/24; 35/46; 35/56; 35/58; 35/74; 35/84; 35/97; 35/98, 35/102; 35/104; 35/106; 35/108; 35/110; 35/123 ark. mapy 45 zgodnie z projektem podziału działek przyjętym do zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 6 grudnia 2007.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna, AL. Jana Pawła II 21, pok 206 w godz. 7.30 - 15.30.


Prezydent Miasta

Tomasz MalepszyAutor informacji: Izabela Kucharczyk
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2008-02-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-02-18
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.