Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostaw? materia????w biurowych.

OR-A 341/3/2008 Leszno, dnia 14 lutego 2008 roku

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot: Przetarg nieograniczony na bieżącą dostawę materiałów biurowych oraz papieru kserograficznego do Urzędu Miasta Leszna.

1. Zamawiający – Urząd Miasta Leszna informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym złożono następujące oferty:
Oferta Nr 1 – GIERLIK Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 4, 63-900 Rawicz
Cena ofertowa: 73 465,33 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo. Treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w SIWZ.
Oferta Nr 2 – Biuro Plus Lewandowski Sp. j. 62-002 Suchy Las, ul. Sprzeczna 27
Cena ofertowa: 139 155,21 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo. Treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w SIWZ.
Oferta Nr 3 – FORMAT-PAPIER Beata, Zdzisław Całujek, 64-100 Leszno, ul. Święciechowska 96
Cena ofertowa: 70 566,63 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo. Treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w SIWZ.

2. Z uwagi na to, że jedynym kryterium wyboru ofert była cena wartość punktowa ofert wyliczona została wyliczona wg poniższego wzoru:
Oferta z najniższą ceną
---------------------------- x 100
Oferta z ceną badaną
przy czym niepodlegająca odrzuceniu oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt.

Poszczególne oferty otrzymały następującą ilość punktów:
Oferta Nr 3 – 100 pkt (najniższa cena)

Oferta Nr 1
70 566,63
73 465,33 x 100 = 96,05 pkt

Oferta Nr 2
70 566,63
139 155,21 x 100 = 50,71 pkt

Do realizacji zamówienia wybrany został wykonawca GRUPA CELS Szymon Ciszyk, który spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproponował najniższą cenę oraz otrzymał najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert.

Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Autor informacji: Krzysztof Kurpisz
Informację wprowadził: 24
Opublikowany dnia: 2008-02-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-02-15
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.