Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.pl-NAB??R ZAKO??CZONY- Praca - stanowisko ds. ksi?gowo??ci podatkowej

Numer dokumentu: 6/2008
Rok: 2008

URZĄD MIASTA LESZNA
ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno
ogłasza nabór na

STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ
w Wydziale Dochodów i Windykacji

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe ekonomiczne na podbudowie ekonomicznego wykształcenia średniego,
b) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
c) doświadczenie w pracy związanej z księgowością analityczną,
d) wiedza z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej,
e) znajomość przepisów dotyczących finansów samorządowych,
f) biegła obsługa komputera oraz maszyny do liczenia.

2. Wymagania pożądane:
a) wykształcenie wyższe ekonomiczne o specjalności rachunkowość,
b) doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej, zwłaszcza z podatkami samorządowymi,
c) czytelny charakter pisma, rzetelność, obowiązkowość, odpowiedzialność,
d) umiejętność pracy pod presją czasu,
e) umiejętność pracy w zespole, samodzielność oraz inicjatywa,
f) umiejętność sprawnego dokonywania obliczeń oraz zdolność analitycznego myślenia.

3. Wymagane dokumenty:
a) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
b) list motywacyjny,
c) życiorys /CV/,
d) dokument poświadczający wykształcenie,
e) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i szczegółowy opis stanowiska pracy można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna www.bip.leszno.pl /dział Dokumenty i informacje – Nabór do pracy - Urząd Miasta w załącznikach do niniejszego ogłoszenia/ lub w Urzędzie Miasta Leszna, ul. K. Karasia 15 w Referacie Kadr i Obsługi Prawnej, II piętro, pok. 36.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm./ oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych / Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 ze zm./.
Dokumenty należy składać w Referacie Kadr i Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Leszna, ul. Karasia 15, I piętro lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. księgowości podatkowej w terminie do dnia 29 lutego 2008 r.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w hollu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15.
Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.Autor informacji: Agnieszka Kania
Informację wprowadził: 28
Opublikowany dnia: 2008-02-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-06-24
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2008-02-15 wprowadzona przez: 28
  - wersja z dnia 2008-04-07 wprowadzona przez: 28
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.