Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObieszczenie dot. budowy odcinka sieci gazowej ??redniego ci??nienia w Lesznie ?? ul. Przejezdna .

Numer dokumentu: ...
Rok: 2008


O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA LESZNA


Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) i art.61 §1-4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami) zawiadamiam, że dnia 08 lutego 2008 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w Lesznie – ul. Przejezdna.
W związku z powyższym informujemy strony, że w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II nr 21, pokój nr 208-209 w godz. 730 – 1530 w pon. godz. 730 -1700 w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego Obwieszczenia można zapoznać się z wnioskiem Wielkopolskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. - Poznań oraz zgłaszać swoje wnioski, ewentualnie uwagi i zastrzeżenia.Prezydent Miasta

Tomasz MalepszyAutor informacji: Izabela Kucharczyk
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2008-02-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-02-11
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.