Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plKomunikat Prezydenta Miasta Leszna o wywieszeniu na tablicy og??osze?? w Urz?dzie Miasta Leszna wykazu nieruchomo??ci po??o??onej w Lesznie przy ul. 17 stycznia przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na popraw? warunk??w zagospodarowania nieruchomo??ci przyleg??ych.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

Prezydent Miasta Leszna

i n f o r m u j e , że w dniu 11 lutego 2008 r. zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Leszna, na okres 21 dni, w y k a z y nieruchomości stanowiącej własność Miasta Leszna, położonej w Lesznie przy ul. 17 Stycznia oznaczonej wg ewidencji gruntów działką nr 45/38 ark. mapy 126 o pow. 0,1061 ha oraz działką nr 45/36 ark. mapy 126 o pow. 0,0987 ha , ujawnionej w księdze wieczystej KW Nr 22928, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oznaczonych działkami nr 45/15 i 45/19 ark. mapy 126 - stosownie do Zarządzenia Nr 27/2008 i Zarządzenia N 28/2008 z dnia 7 lutego 2008 r.

Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 21
Opublikowany dnia: 2008-02-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-02-11
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.