Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu o cen? na bie???c? dostaw? materia????w eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek do Urzedu Miasta Leszna


OR-A 341/2/2008 Leszno, dnia 30 stycznia 2008 roku

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dot: Zapytania o cenę na bieżącą dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek do Urzędu Miasta Leszna.


Zamawiający – Urząd Miasta Leszna informuje, że w w/w postępowaniu złożono następujące oferty:
Oferta Nr 1 – INFO TECHNIX Sp. z o.o., 64-100 Leszno, ul. Grunwaldzka 1A
Cena ofertowa: 104 140,41 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo. Treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w SIWZ.

Oferta Nr 2 – TECHNIKA BIUROWA Sp.c. Beata i Marek Kaszuba, 64-100 Leszno, ul. Ułańska 9
Cena ofertowa: 101 840,69 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo. Treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w SIWZ.

Oferta Nr 3 – FORMAT-PAPIER Beata, Zdzisław Całujek, 64-100 Leszno, ul. Święciechowska 96
Cena ofertowa: 100 578,75 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo. Treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w SIWZ.

Oferta Nr 4 – GRUPA CELS Szymon Ciszyk, 64-100 Leszno, ul. B.Chrobrego 13
Cena ofertowa: 96 185,82 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo. Treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w SIWZ.

Oferta Nr 5 – LOGIN COMPUTER Bogna Han, 64-100 Leszno, ul. Leszczyńskich 27
Cena ofertowa: 99 997,97 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo. Treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w SIWZ.

2. Z uwagi na to, że jedynym kryterium wyboru ofert była cena wartość punktowa ofert wyliczona została wyliczona wg poniższego wzoru:
Oferta z najniższą ceną
---------------------------- x 100
Oferta z ceną badaną
przy czym niepodlegająca odrzuceniu oferta z najniższą ceną otrzymała 100 pkt.

Poszczególne oferty otrzymały następującą ilość punktów:
Oferta Nr 4 – 100 pkt (najniższa cena)

Oferta Nr 1
96 185,82
104 140,41 x 100 = 92,36 pkt

Oferta nr 2
96 185,82
101 840,69 x 100 = 94,44 pkt

Oferta nr 3
96 185,82
100 578,75 x 100 = 95,63 pkt

Oferta nr 5
96 185,82
99 997,97 x 100 = 96,18 pkt

Do realizacji zamówienia wybrany został wykonawca GRUPA CELS Szymon Ciszyk, który spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproponował najniższą cenę oraz otrzymał najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert.

Autor informacji: Krzysztof Kurpisz
Informację wprowadził: 24
Opublikowany dnia: 2008-01-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-30
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.