Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015



Akty prawne


Projekty uchwał


Wolontariat



Informacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna




Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.pl



Obwieszczenie dot. budowy nawierzchni utwardzonej i chodnik??w wraz z wyposa??eniem technicznym w obr?bie istniej?cego pasa drogowego ul. Jana Styki w Lesznie.

Numer dokumentu: ...
Rok: 2008

O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA LESZNA




Stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2003, Nr 80, poz.721 ze zmianami) zawiadamiam, że dnia 28 stycznia 2008 r. wydana została decyzja kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji drogi, dotycząca inwestycji polegającej na budowie nawierzchni utwardzonej i chodników wraz z wyposażeniem technicznym w obrębie istniejącego pasa drogowego ul. Jana Styki w Lesznie.


Prezydent Miasta

Tomasz Malepszy


Autor informacji: Izabela Kucharczyk
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2008-01-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-30
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2008-01-29 wprowadzona przez: 23




Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.