Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. lokalizacji na koronie stadionu im. Alfreda Smoczyka w Lesznie ul. Strzelecka (dz. nr geod. 10/2), masztu z tablic? ??wietln? (ekran diodowy) oraz zasilania energetycznego tablicy z istniej?cej na stadionie stacji transformatorowej.

Numer dokumentu: ...
Rok: 2008

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta LesznaStosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i za-gospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003 nr 80, poz. 717 ze zmianami) i art. 61 § 1 - 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r Nr 96, poz. 1071), zawiadamiam, że na wniosek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekre-acji w Lesznie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na „Lokalizacji na koro-nie stadionu im. Alfreda Smoczyka w Lesznie ul. Strzelecka (dz. nr geod. 10/2 ), masztu z tablicą świetlną (ekran diodowy) oraz zasilania energetycznego ta-blicy z istniejącej na stadionie stacji transformatorowej ”.

W związku z powyższym zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i składać uwagi, wnioski w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna przy Al. Jana Pawła II Nr 21, pok. 208 w godzinach urzędo-wania.
Prezydent Miasta Leszna

Tomasz MalepszyAutor informacji: Izabela Kucharczyk
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2008-01-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-28
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.