Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w post?powaniu o udzielenie zam??wienia na: ??Adaptacj? pomieszcze?? warsztatowych na sal? wyk??adow? z zapleczem socjalnym w Centrum Kszta??cenia Praktycznego w Lesznie, ul. Narutowicza?,


ZO-3410-21/07


Zespól Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna

zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

„Adaptacja pomieszczeń warsztatowych na salę wykładową z zapleczem socjalnym w Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie, ul. Narutowicza”,

Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę firmy:

Firma Ogólnobudowlana
Rafał Konieczny
64-117 Krzycko Małe
ul. Główna 71

cena: 148.000,00 zł. brutto
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta otrzymała 100 pkt.

Autor informacji: Krzysztof Kurpisz
Informację wprowadził: 24
Opublikowany dnia: 2008-01-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-22
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.