Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plWyniki otwartego konkursu na realizacj? zada?? publicznych miasta Leszna z zakresu ochrony zdrowia ?? przeciwdzia??anie narkomanii i alkoholizmowi.


Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań publicznych miasta Leszna z zakresu ochrony zdrowia – przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi na zadania w 2008 roku.


L.P.
Nazwa organizacji pozarządowej lub innego podmiotu wnioskującego
Zadanie
Przyznana dotacja na rok 2008
1.
Stowarzyszenie „Nasza Alternatywa”
Realizacja warsztatów i grup terapeutycznych dla młodzieży z grup ryzyka (narkotyki i alkohol) oraz wzmacnianie rodzin w tworzeniu sprzyjających warunków wychowawczych
 
 
35.000 zł
2.
Poradnia Profilaktyki i Terapii „MONAR”
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla młodzieży eksperymentującej i używającej narkotyki, prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla osób uzależnionych
 
35.000 zł
3.
Fundacja „Odzew”
Prowadzenie programu profilaktycznego „Starszy brat, Starsza siostra”
 
2.000 zł
4.
Stowarzyszenie „Klub Abstynentów”
Prowadzenie Klubu Abstynenckiego przy    ul. Przemysłowej 27
20.000 zł
5.
Stowarzyszenie Ruch Trzeźwościowy
Prowadzenie Klubu Abstynenckiego przy    ul. Prochownia 25B
 
20.000 zł
6.
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
Prowadzenie warsztatów i grup terapeutycznych dla ofiar przemocy
 
30.000 zł
7.
Stowarzyszenie
Leszczyński Bank Żywności
Udzielanie wsparcia żywnościowego dla rodzin z problemem uzależnień
 
4.000 zł
8.
Międzyszkolny Klub Sportowy
AROT - ASTROMAL
Prowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
 
10.000 zł
9.
Klub Sportowy „Polonia 1912”
Prowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
20.000 zł
10.
Związek Harcerstwa Polskiego
Organizowanie spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży jako działania alternatywne wobec uzależnień
 
 
10.000 zł
11.
Klub Inteligencji Katolickiej
Prowadzenie działalności aktywizującej osoby uzależnione od alkoholu
 
10.000 zł
12.
Caritas Archidiecezji Poznańskiej
Prowadzenie świetlicy środowiskowej przy ul. Lipowej 33
 
8.000 zł
13.
CIVITAS CHRISTIANA
Prowadzenie świetlicy środowiskowej
8.000 zł
14.
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży
 
 
2.000 zł
15.
CIVITAS CHRISTIANA
Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży
nie przyznano dotacji


Autor informacji: Katarzyna Tomaszewska
Informację wprowadził: 26
Opublikowany dnia: 2008-01-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-17
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.