Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plDecyzja o dopuszczeniu reproduktora do u??ytkowania w punkcie kopulacyjnym

Kod nadawany rodzajowi sprawy: ---

1. Decyzję o dopuszczeniu reproduktora do użytkowania w punkcie kopulacyjnym wydaje się na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich oraz art. 104 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
2. Osoba/podmiot składa wniosek o wydanie decyzji o dopuszczeniu reproduktora do użytkowania
w punkcie kopulacyjnym.
3. Wniosek powinien zawierać:
• imię i nazwisko posiadacza reproduktora/nazwę instytucji,
• adres posiadacza/siedzibę,
• nazwę reproduktora,
• adres punktu kopulacyjnego.
4. Do wniosku załącza się, wg art. 23 ust. 3:
 zaświadczenie potwierdzające wpis reproduktora do księgi albo rejestru lub świadectwo pochodzenia reproduktora,
 świadectwo zdrowia,
 pozytywną opinię podmiotu prowadzącego księgę lub rejestr o użytkowaniu tego reproduktora
w punkcie kopulacyjnym.
5. Decyzję pozytywną o dopuszczeniu reproduktora do użytkowania w punkcie kopulacyjnym wydaje się na czas określony.
6. Za wydanie decyzji nie pobiera się opłaty skarbowej, zgodnie z cz. III, pkt 44, ppkt 11 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.
7. Posiadacz reproduktora po uzyskaniu decyzji przekazuje kopię tej decyzji, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, podmiotowi prowadzącemu księgę lub rejestr oraz powiatowemu lekarzowi weterynarii, zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

Podstawa prawna:

• ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (tj. Dz.U.
z 2002 r. Nr 207, poz. 1762 ze zm.),
• ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.),
• ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 ze zm.).

Pliki do pobrania:

Autor informacji: Ryszard Dorsz
Informację wprowadził: 39
Opublikowany dnia: 2008-01-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-11
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.