Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZawiadamienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w post?powaniu o udzielenie zam??wienia publicznego , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na: ??Budow? ulicy Drzyma??y w Lesznie na odcinku od ul. ??wi?ciechowskiej do ul. Grochowiaka?.


Urząd Miasta Leszna

zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na: „Budowę ulicy Drzymały w Lesznie na odcinku od ul. Święciechowskiej do ul. Grochowiaka”.

Złożono 6 ofert,poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

Lp. Firma Oferowana kwota (brutto) 

Punktacja -

kryterium cena

1 Przedsiębiorstwo Budowlane DROMAR Zygmunt Marszałek, Nowa Wieś , ul. Powstrańców Wlkp. 41, 64-234 Przemęt 849.721,34 zł       -------
2 Przedsiębiorstwo Transportowo - Spedycyjno - Handlowe PRA-MAS Sp. z o.o. , ul. Święciechowska 154, 64-100 Leszno 927.903,45 zł      89,41
3 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Kanalizacyjnych ADAM, ul. Sosnowa 5, 64-100 Leszno 1.008.663,06 zł      82,26
4

Przedsiębiorstwo Drogowo - Melioracyjne DROGOMEL A. Skoczylas - K. Głuszko Sp. J., ul. Wrocławska 111, 56-200 Góra

981.782,68 zł      84,51
5 Przedsiębiorstwo Inwestycyjno Projektowe STANDARD Sp. z o.o., ul. Wł. Jagiełły 32, 64-100 Leszno 944.625,26 zł      87,83
6 Przedsiebiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o., ul. Bema 33, 64-100 Leszno 829.679,91 zł     100,00


W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

1.Wybrać ofertę Przedsiębiorstwa Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Bema 33 z ceną ofertową 829.679,91 zł brutto.

Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.

2.Wykluczyć ofertę Przedsiębiorstwa Budowlanego DROMAR Zygmunt Marszałek z siedzibą w Nowej Wsi przy ul. Powstańców Wlkp. 41, 64-234 Przemęt na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz odrzucić w/w ofertę na podstawie art. 24 ust. 4 i art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2008-01-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-07
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.