Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy nawierzchni utwardzonej wraz z wyposa??eniem technicznym w ul. Witolda Lutos??awskiego w Lesznie.

Numer dokumentu: ...
Rok: 2007

O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA LESZNA


Stosownie do art.5 ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. Nr 80, poz.721
z późniejszymi zmianami) i art.61 §1-4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.z 2000r. Nr 98,poz.1071 ze zmianami) zawiadamiam, że dnia 6 grudnia 2007 r. wszczęto postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi, polegającej na budowie nawierzchni utwardzonej wraz z wyposażeniem technicznym w ul. Witolda Lutosławskiego w Lesznie.
W związku z powyższym informujemy strony, że w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II nr 21, pokój nr 208 w godz. 730 – 1530 a pon. godz. 730 -1700 w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego Obwieszczenia można zapoznać się z wnioskiem Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji Urzędu Miasta Leszna oraz zgłaszać swoje wnioski, ewentualnie uwagi i zastrzeżenia.Prezydent Miasta

Tomasz Malepszy


Autor informacji: Izabela Kucharczyk
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2007-12-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-12
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.