Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu pn. "Budowa linii kablowej o??wietlenia ulicznego wraz ze s??upami i oprawami w rejonie osiedla Le??na Osada w Lesznie"Urząd Miasta Leszna

zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na: „Budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami i oprawami w rejonie osiedla Leśna Osada w Lesznie”.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:

Instalatorstwo Elektryczne
Henryk Kaźmierowski
ul. Drzymały 27
64-100 Leszno

Cena oferty: 116 881,49 zł.

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca spełnił warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Oferta z najniższą ceną, uzyskała największą ilość punktów w kryterium wyboru cena.


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2007-12-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-04
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.