Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w post?powaniu o udzielenie zam??wienia publicznego dot. przebudowy chodnika w ul. 17 Stycznia w Lesznie na odcinku od ul. Rac??awickiej do nr 72


Urząd Miasta Leszna zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowę chodnika w ul. 17 Stycznia w Lesznie na odcinku od ul. Racławickiej do nr 72

W postępowaniu wpłynęły następujące oferty :

Lp Firma

Cena ofertowa ( brutto)

Punktacja- kryterium cena ofertowa
1

DROGUT Zakład Brukarstwa, Kanalizacji i Wyrobów Betonowych Maciej Pietrzak

63-940 Bojanowo Gołaszyn 10a

247.524,75

Oferta wykluczona i odrzucona  na podstawie art. 24 ust 2. pkt 3 Pzp  i art. 24 ust. 4 Pzp
2

Firma ŻAK Roboty Drogowo-Mostowe, Transport

64-100 Leszno, ul. Krzyckiego 27

211.349,75

100

3

WILERBUD Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Ogólnobudowlane

64-113 Osieczna, Kąkolewo ul. Krzywińska 28

230.046,25

91,87

4

Przedsiębiorstwo Inwestycyjno Projektowe STANDARD Sp. z o.o.

64-100 Leszno ul. Jagiełły 32

242.422,54

87,18

5

Przedsiębiorstwo Drogowo-Transportowe DROGTRANZ Andrzej Paradowski

Ul. Witosa 8, 56-200 Góra

217.279,56

97,27

6

PTSH PRA-MAS Sp. z o.o.

Ul. Święciechowska 154, 64-100 Leszno

217.977,64

96,96Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:
Firmę ŻAK Roboty Drogowo-Mostowe, Transport
64-100 Leszno, ul. Krzyckiego 27
z ceną ofertową w wysokości 211.349,75 zł brutto.
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jego oferta uzyskała największą ilość w łącznej ocenie ofert.


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2007-11-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-30
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.