Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot.przebudowy pasa drogowego wraz z infrastruktur? towarzysz?c? na odcinku ul. ??niadeckich i skrzy??owaniach z ul. Karasia, z ul. Zacisze, z ul. Fabryczn? oraz z drog? dojazdow? PKP (dz. nr ew. 3/3 i 3/4) w Lesznie.

Numer dokumentu: ...
Rok: 2007

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA LESZNA
Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 22 listopada 2007 r. wydana została decyzja kończąca postępowanie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot.
przebudowy pasa drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku ul. Śniadeckich i skrzyżowaniach z ul. Karasia, z ul. Zacisze, z ul. Fabryczną oraz z drogą dojazdową PKP (dz. nr ew. 3/3 i 3/4) w Lesznie

Prezydent Miasta

Tomasz Malepszy


Autor informacji: Izabela Kucharczyk
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2007-11-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-27
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.