Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStawki podatku od nieruchomo??ci obowi?zuj?ce w 2008 roku

Kod nadawany rodzajowi sprawy: ---

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2008 roku                                              PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna: Uchwała Nr XIV / 143 / 2007

Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 października 2007 roku

Roczne stawki podatku od nieruchomości na rok 2008 wynoszą:1) od gruntów:


a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków ­– 0,61 zł od 1 m2 powierzchni


b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,71 zł od 1 ha powierzchni


c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,19 zł od 1 m2 powierzchni2) od budynków lub ich części:


a) mieszkalnych – 0,53 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej


b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
– 17,29 zł od 1m2 powierzchni użytkowej


c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej


d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,51 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej


e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego z wyjątkiem wymienionych w § 1 pkt 2 lit. f – 5,78 zł od 1m2 powierzchni użytkowej


f) pozostałych o konstrukcji innej niż murowana, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,19 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
3) od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych


Autor informacji: Weigt El??bieta
Informację wprowadził: 41
Opublikowany dnia: 2007-11-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-27
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.