Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostaw? sprz?tu komputerowego oraz oprogramowania do Urz?du Miasta Leszna - Wydzia??u Geodezji, Kartografii i Katastru


GD.I.341/4/2007 Leszno, dnia 23 listopada 2007 rokuINFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA


Dot: Przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do Urzędu Miasta Leszna – Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.

Zamawiający – Urząd Miasta Leszna informuje, że w/w postępowaniu przetargowym za najkorzystniejszą uznana została oferta wykonawcy LOGIN COMPUTER Bogna Han z Leszna.
W przedmiotowym przetargu wpłynęły następujące oferty:
1. Oferta nr 1 – ATOM PC Niedziela, Bośko Sp. z o.o. ul. Piątkowska 70, 61-693 Poznań
Cena oferty: 65 707,98 zł brutto
2. Oferta nr 2 – STARCOM Dawid Jurek, Janusz Korczak Sp.j., ul. Poczdamska 3c, 67-200 Głogów
Cena oferty: 54 697,60 zł brutto
3. Oferta nr 3 – PCM Marcin Jóźwiak, ul. Szkolna 2B, 64-100 Leszno
Cena oferty: 56 277,73 zł brutto
4. Oferta nr 4 – LOGIN COMPUTER Bogna Han, ul. Leszczyńskich 27, 64-100 Leszno
Cena oferty: 54 722,71 zł brutto

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oferta nr 2 firmy STARCOM została odrzucona z uwagi na to, że jej treść nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W Załączniku Nr 2 do SIWZ zamawiający wymagał aby zamawiany monitor posiadał podstawę obrotową. Jest to istotna cecha, gdyż monitory będą używane na stanowiskach obsługujących mapy geodezyjne. Podczas obsługi klientów, bądź pracy przy monitorze większej ilości osób często zachodzi potrzeba obracania monitora w różnych kierunkach, a zatem zaoferowany monitor nie jest tak funkcjonalny jak monitor opisany w SIWZ, gdyż z opisu załączonego do oferty wynika, że tej funkcji nie posiada.

W związku z powyższym oferta nr 4 otrzymała 100 pkt jako oferta zawierająca najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, a pozostałe oferty niepodlegające odrzuceniu otrzymały następującą punktację:
Oferta nr 1 – 83,28 pkt wyliczone zgodnie ze wzorem

54 722,71
65 707,98 x 100 = 83,28

Oferta nr 3 – 97,23 pkt wyliczone zgodnie ze wzorem
54 722,71
56 277,73 x 100 = 97,23


Autor informacji: Krzysztof Kurpisz
Informację wprowadził: 24
Opublikowany dnia: 2007-11-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-23
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.