Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plSpecjalista - Zesp???? Szk???? Ochrony ??rodowiska w LesznieZespół Szkół Ochrony Środowiska w Lesznie
ul. Plac Metziga 25, 64-100 Leszno

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

specjalista

1. Wymagania niezbędne:
a/ wykształcenie minimum średnie,
b/ co najmniej pięcioletni staż w administracji i księgowości,
c/ umiejętność obsługi komputera.

2. Wymagania dodatkowe:
a/ kreatywność, empatia, komunikatywność, operatywność,
b/ umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres wykonywanych zadań na wykonywanym stanowisku:
a/ sporządzanie deklaracji miesięcznych i rejestracja pracowników do ZUS
b/ sporządzanie list płac, zasiłków chorobowych, kart wynagrodzeń i PIT
c/ prowadzenie dokumentacji odnośnie przyznawania stypendium

4. Szczegółowy opis stanowiska pracy można uzyskać w Zespole Szkół
Ochrony Środowiska w Lesznie, ul. Plac Metziga 25, I piętro, pok. 8 (sekretariat szkoły),
telefon 655299534


5. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny
- życiorys /CV/
- dokument poświadczający wykształcenie/świadectwo, dyplom/
- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach
i umiejętnościach
Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. Dz 2002r. Nr 101,
poz. 926 ze zm./ oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych /Dz.U. Dz 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm./.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Ochrony Środowiska w Lesznie, ul. Plac Metziga 25, I piętro (sekretariat szkoły) z dopiskiem”
„Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty”

w terminie do dnia 5.12.2007.

Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Szkół Ochrony Środowiska po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zespołu Szkół Ochrony Środowiska w Lesznie, ul. Plac Metziga 25, I piętro.
Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po ogłoszeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.


Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2007-11-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-19
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.