Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy sieci wodoci?gowej o ??rednicy ? 110 mm w ul. ??niwnej na odcinku istniej?cej sieci wodoci?gowej w ul. ??niwnej do spi?cia z istniej?c? w ul. Pilot??w w Strzy??ewicach sieci? wodoci?gow?, o ??rednicy ? 160 mm.

Numer dokumentu: ...
Rok: 2007

O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA LESZNAStosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717) zawiadamiam, że dnia 30.10.2007 r. wydana została decyzja kończąca postępowanie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot budowy sieci wodociągowej o średnicy ø 110 mm w ul. Żniwnej na odcinku istniejącej sieci wodociągowej w ul. Żniwnej do spięcia z istniejącą w ul. Pilotów w Strzyżewicach siecią wodociągową, o średnicy ø 160 mm


Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. Leszno 64-100 Leszno ul. Lipowa 76


Prezydent Miasta
Tomasz Malepszy


Autor informacji: Izabela Kucharczyk
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2007-10-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-31
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.