Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy sieci wodoci?gowej i sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi dojazdowej o nr ew. 381/7 z wpi?ciem do istniej?cych w ul. ??w. Maksymiliana Kolbe sieci wodoci?gowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

Numer dokumentu: ...
Rok: 2007

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA LESZNAStosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717) zawiadamiam, że dnia 30.10.2007 r. wydana została decyzja kończąca postępowanie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi dojazdowej o nr ew. 381/7 z wpięciem do istniejących w ul. Św. Maksymiliana Kolbe sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.Prezydent Miasta

Tomasz MalepszyAutor informacji: Izabela Kucharczyk
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2007-10-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-31
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.