Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy sieci wodoci?gowej w ul. Zachodniej w Lesznie na odcinku obejmuj?cym dz. o nr ew. 69/25,69/19, 69/21 i 69/7.

Numer dokumentu: ...
Rok: 2007

O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA LESZNAStosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717) zawiadamiam, że dnia 24.10.2007 r. wydana została decyzja kończąca postępowanie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy sieci wodociągowej w ul. Zachodniej w Lesznie na odcinku obejmującym dz. o nr ew. 69/25,69/19, 69/21 i 69/7

Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. Leszno 64-100 Leszno ul. Lipowa 76Prezydent Miasta

Tomasz Malepszy


Autor informacji: Izabela Kucharczyk
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2007-10-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-24
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.