Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPraca - informatyk - NAB??R ZAKO??CZONY

Numer dokumentu: ---
Rok: 2007

URZĄD MIASTA LESZNA
ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

INFORMATYK
w Wydziale Organizacyjnym – Referacie ds. Informatyzacji

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe inżynierskie o profilu informatycznym,
b) bardzo dobra, praktyczna znajomość obsługi systemów Win98/Me/2000/Xp,
c) bardzo dobra, praktyczna znajomość obsługi pakietów biurowych (MS Office, OpenOffice),
d) bardzo dobra, praktyczna znajomość sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
e) umiejętność konfigurowania i serwisowania komputerów PC,
f) znajomość zagadnień z zakresu sieci LAN,
g) znajomość języka angielskiego pozwalająca na korzystanie z literatury technicznej,
h) umiejętność logicznego myślenia,
i) umiejętność pracy w zespole,
j) umiejętność słuchania i precyzyjnego wysławiania się,
k) umiejętność korzystania i stosowania przepisów,
l) umiejętność pracy pod presją czasu.

2. Wymagania pożądane:
a) wykształcenie wyższe magisterskie o profilu informatycznym,
b) certyfikaty potwierdzające zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu informatyki (systemy operacyjne, systemy bazodanowe, technologie sieciowe, technologie internetowe),
c) umiejętność administrowania systemem Windows 2003 Server,
d) umiejętność administrowania systemem Novell Netware,
e) umiejętność obsługi administracji systemem Linux,
f) umiejętność administrowania MS SQL Server oraz umiejętność konstruowania zapytań SQL.

3. Wymagane dokumenty:
a) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
b) list motywacyjny,
c) życiorys /CV/,
d) dokument poświadczający wykształcenie,
e) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i szczegółowy opis stanowiska pracy można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna www.bip.leszno.pl /dział Urząd Miasta - Ogłoszenia – Nabór do pracy - Urząd Miasta w załącznikach do niniejszego ogłoszenia/ lub w Urzędzie Miasta Leszna, ul. K. Karasia 15 w Referacie Kadr i Obsługi Prawnej, II piętro, pok. 36.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm./ oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych / Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 ze zm./.
Dokumenty należy składać w Referacie Kadr i Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Leszna, ul. Karasia 15, I piętro lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko informatyka w terminie do dnia 02 listopada 2007 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w hollu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15.
Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.Autor informacji: Agnieszka Kania
Informację wprowadził: 28
Opublikowany dnia: 2007-10-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-03
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2007-10-17 wprowadzona przez: 28
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.