Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy i przebudowy sieci wodoci?gowej oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przejezdnej i w ul. Kosmonaut??w w Lesznie.

Numer dokumentu: ...
Rok: 2007


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA LESZNAStosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) i art.61 §1-4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.z 2000r. Nr 98,poz.1071 ze zmianami) zawiadamiam, że dnia 16 października 2007 r. wszczęto postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie i przebudowie sieci wodociągowej oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przejezdnej i w ul. Kosmonautów w Lesznie

W związku z powyższym informujemy strony, że w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II nr 21, pokój nr 208 w godz. 730 – 1530 a w pon. godz. 730 -1700 w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego Obwieszczenia można zapoznać się z wnioskiem Inwestora – MPWiK sp. z o.o. w Lesznie oraz zgłaszać swoje wnioski, ewentualnie uwagi i zastrzeżenia.Prezydent Miasta

Tomasz Malepszy
Autor informacji: Izabela Kucharczyk
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2007-10-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-17
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.