Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot.lokalizacji na dzia??ce w Lesznie ul. M. Kolbego ( dz. nr geod. 386/1 ), stacji bazowej telefonii kom??rkowej w sk??ad, kt??rej wchodz?: maszt antenowy wysoko??ci 35.0 m, zesp???? anten nadawczo-odbiorczych, kontener techniczny, zasilanie energetyczne.

Numer dokumentu: ...
Rok: 2007


O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Leszna
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i za-gospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 nr 80, poz. 717 ze zmianami)i art. 61 § 1 - 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r Nr 96, poz. 1071), zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Telefonii Cyfrowej w War-szawie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na „Lokalizacji na działce w Lesznie ul. M. Kolbego (dz. nr geod. 386/1 ), stacji bazowej telefonii komórkowej w skład, której wchodzą: maszt antenowy wysokości 35.0 m, zespół anten nadawczo-odbiorczych, kontener techniczny, zasilanie energetyczne”.

W związku z powyższym zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i składać uwagi, wnioski w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna przy Al. Jana Pawła II Nr 21, pok. 208 w godzinach urzędowania.
Prezydent Miasta Leszna

Tomasz Malepszy


Autor informacji: Izabela Kucharczyk
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2007-10-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-12
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.