Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZawiadomienie o wyborze oferty na budowe o??wietlenia ul. Cypryjskiej


Urząd Miasta Leszna

zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na: „Budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami i oprawami w rejonie ulicy Cypryjskiej w Lesznie”.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „WAT”
Marian Rzepecki
Garzyn, ul. Kwiatowa 7
64-120 Krzemieniewo

Cena oferty: 64 492,84 zł.

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca spełnił warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Oferta z najniższą ceną, uzyskała największą ilość punktów w kryterium wyboru cena


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2007-10-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-09
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.