Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015



Akty prawne


Projekty uchwał


Wolontariat



Informacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna




Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.pl



Komunikat Prezydenta Miasta Leszna o wywieszeniu na tablicy og??osze?? w Urz?dzie Miasta Leszna wykazu nieruchomo??ci po??o??onej w Lesznie przy ul. Modrzewiowej przeznaczonej do zbycia na popraw? warunk??w zagospodarowania nieruchomo??ci przyleg??ej.

Numer dokumentu: ---
Rok: 2007

Prezydent Miasta Leszna
informuje, że w dniu 1 października 2007r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Leszna, na okres 21 dni w y k a z nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Leszna, położonej w Lesznie przy ul. Modrzewiowej oznaczonej wg ewidencji gruntów działkami nr 119/11, nr 119/9 na ark. m. 137 o powierzchni łącznej 478m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Lesznie – Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr 23018; przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – stosownie do Zarządzenia nr 315/2007 z dnia 28 września 2007r.

Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 21
Opublikowany dnia: 2007-10-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-05
Zmian: 0




Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.