Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w post?powaniu o udzielenie zam??wienia publicznego dot. modernizacji ul. Wr??blewskiego w Lesznie na odcinku od ul. Kr??lowej Jadwigi do ul. D?browskiego


Urząd Miasta Leszna zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Modernizację ul. Wróblewskiego w Lesznie na odcinku od ul. Królowej Jadwigi do ul. Dąbrowskiego W postępowaniu wpłynęły następujące oferty :

LP Firma Cena ofertowa

Punktacja

1 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych DELTA-PLUS Sp. z o.o.
Ul. Energetyków 1 , 64-100 Leszno
136.796,05 zł 88,2
2 PTSH PRA-MAS Sp. z o.o.
Ul. Święciechowska 154, 64-100 Leszno

115.356,12 zł

100
3 Przedsiębiorstwo Drogowo-Transportowe DROGTRANZ Andrzej Paradowski
Ul. Witosa 8, 56-200 Góra
120.656,17 zł  95,61

4

PIP STANDARD Sp. z o.o.
Ul. Jagiełły 32, 64-100 Leszno

135.224,19 zł

 

85,31 


Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:
PTSH PRA-MAS Sp. z o.o.
Ul. Święciechowska 154, 64-100 Leszno
z ceną ofertową w wysokości 115.356,12 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jego oferta uzyskała największą ilość w łącznej ocenie ofert.


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2007-10-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-03
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.