Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w post?powaniu o udzielenie zam??wienia publicznego dot. przebudowy chodnika w ul. 17 Stycznia w Lesznie na odcinku od ul. Starozamkowej do ul. U??a??skiej


Urząd Miasta Leszna zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
dot. Przebudowy chodnika w ul. 17 Stycznia w Lesznie na odcinku od ul. Starozamkowej do ul. Ułańskiej


W postępowaniu wpłynęły następujące oferty :

L.P. Firma Cena ofertowa brutto Punktacja
1  Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych DELTA-PLUS Sp. z o.o.
Ul. Energetyków 1 , 64-100 Leszno
 259.553,49 zł  80,1
2  Przedsiębiorstwo Drogowo-Transportowe DROGTRANZ Andrzej Paradowski
Ul. Witosa 8, 56-200 Góra
 226.678,44 zł  91,8
3  PTSH PRA-MAS Sp. z o.o.
Ul. Święciechowska 154, 64-100 Leszno
 234.829,87 zł  88,6
4  PIP STANDARD Sp. z o.o.
Ul. Jagiełły 32, 64-100 Leszno
 208.146,64 zł  100


Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:
PIP STANDARD Sp. z o.o.
ul. Jagiełły 32, 64-100 Leszno

z ceną ofertową w wysokości 208.146,64 zł brutto.
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jego oferta uzyskała największą ilość w łącznej ocenie ofert.


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2007-09-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-28
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.