Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w post?powaniu o udzielenie zam??wienia publicznego dot. Modernizacji ul. Parkowej w Lesznie


Urząd Miasta Leszna zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: modernizację ul. Parkowej w Lesznie.
W postępowaniu wpłynęły następujące oferty :

Lp. Firma

Cena ofertowa( brutto)

Punktacja- kryterium cena ofertowa
1 Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o.
64-100 Leszno, ul. Bema 33
294.736,75 zł 1
2 Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD-GOSTYŃ Sp. z  o..o.
63-800 Gostyń Grabonóg 69b
305.875,90 zł 96,36

 

 

 

 

 

 

 

 


Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:
Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o.
64-100 Leszno, ul. Bema 33
z ceną ofertową w wysokości 294.736,75 zł brutto.


Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jego oferta uzyskała największą ilość w łącznej ocenie ofert.


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2007-09-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-28
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.