Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w post?powaniu o udzielenie zam??wienia publicznego dot. budowy drogowej sygnalizacji ??wietlnej na skrzy??owaniu ul. Pozna??skiej z ul. Fabryczn? w LesznieUrząd Miasta Leszna

zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: budowę drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z ul. Fabryczną w Lesznie
W postępowaniu wpłynęły następujące oferty :

Lp.

Firma

Oferowana kwota

(brutto)

Punktacja- kryterium cena

1

Instalatorstwo Elektryczne Henryk Kaźmierowski

Ul. Drzymały 27, 64-100 Leszno

523.907,52 zł

100,00

2

Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych ENERGO-TECH Eugeniusz Pawlikowski

Ul. 22 Lipca 7, 62-220 Niechanowo

536.657,32 zł

97,62Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:
Instalatorstwo Elektryczne Henryk Kaźmierowski z siedzibą w Lesznie przy ul. Drzymały 27
Cena oferty: 523.907,52 zł
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jego oferta uzyskała największą ilość w łącznej ocenie ofert.


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2007-09-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-28
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.