Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostaw? tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydzia??u Komunikacji Urz?du Miasta Leszna


KO 341/1/2007 Leszno, dnia 20 września 2007r

Urząd Miasta Leszna

INFORMUJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w przetargu nieograniczonym na dostawę tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Leszna.


W przedmiotowym postępowaniu przetargowym wpłynęła jedna oferta:
P.H.U. TABLITEK Maria Pilaczyńska, 60-175 Poznań, ul. Lotosowa 31
Cena ofertowa: 24,39 zł brutto za jedną tablicę
- oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w SIWZ.

Ponieważ zaproponowana cena jest niższa od kwoty jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (szacowano cenę jednostkową na 25 zł brutto) w/w Wykonawca został wybrany do realizacji zamówienia


Autor informacji: Krzysztof Kurpisz
Informację wprowadził: 24
Opublikowany dnia: 2007-09-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-20
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.