Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w post?powaniu przetargowym pn: Opracowanie projekt??w budowlanych na budow? wybranych ulic w dzielnicy Zatorze w mie??cie Lesznie


Urząd Miasta Leszna

Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji

na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że na wykonanie zamówienia publicznego dot. opracowania projektów budowlanych na budowę wybranych ulic w dzielnicy Zatorze w mieście Lesznie złożono 4 oferty w tym 3 oferty niepodlegające odrzuceniu.

Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie ocen złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją dla poszczególnych obszarów:

OBSZAR NR 1

Lp. Firma Cena ofertowa
( brutto)

Punktacja-kryterium cena ofertowa

01 INWESTOR Konin inż. Stanisław Wajrak
Ul. Miła 3, 62-510 Konin
45.300,00 zł Oferta odrzucona
02 Biuro Usług Inwestycyjno Projektowych „DRÓGPROJEKT” Czesław Przedwojski
Ul. Parkowa 48 m 6 , 64-100 Leszno
64.050,00 zł 100,00
W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła wybrać ofertę:

Biuro Usług Inwestycyjno Projektowych „DRÓGPROJEKT” Czesław Przedwojski
Ul. Parkowa 48 m 6 , 64-100 Leszno

z ceną ofertową w wysokości 64.050,00 zł brutto.

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów w łącznej ocenie dla danego obszaru.

OBSZAR NR 2

Lp. Firma Cena ofertowa
( brutto)

Punktacja-kryterium cena ofertowa

01 INWESTOR Konin inż. Stanisław Wajrak
Ul. Miła 3, 62-510 Konin
41.000,00 zł Oferta odrzucona
02 Projektowanie Dróg i Ulic Andrzej Włodarczak
Ul. Wolsztyńska 19a/6 , 67-400 Wschowa
34.800,00 zł 90,10
03 Zakład Projektowo – Usługowy TITAN B.W. Furmaniak ul. Rejtana 40/4, 64-100 Leszno 31.354,00 zł 100

W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła wybrać ofertę:
Zakład Projektowo – Usługowy TITAN B.W. Furmaniak ul. Rejtana 40/4, 64-100 Leszno
z ceną ofertową w wysokości 31.354,00 zł brutto

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów w łącznej ocenie dla danego obszaru.

OBSZAR NR 3

Lp. Firma Cena ofertowa
( brutto)

Punktacja-kryterium cena ofertowa

01 INWESTOR Konin inż. Stanisław Wajrak
Ul. Miła 3, 62-510 Konin
24.400,00 zł Oferta odrzucona
02 Projektowanie Dróg i Ulic Andrzej Włodarczak
Ul. Wolsztyńska 19a/6 , 67-400 Wschowa
23.790,00 zł 100
03 Zakład Projektowo – Usługowy TITAN B.W. Furmaniak ul. Rejtana 40/4, 64-100 Leszno 34.200,00 zł 69,56

W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła wybrać ofertę:

Projektowanie Dróg i Ulic Andrzej Włodarczak Ul. Wolsztyńska 19a/6 , 67-400 Wschowa z ceną ofertową w wysokości 23.790,00 zł brutto

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów w łącznej ocenie dla danego obszaru.

OBSZAR NR 4

Lp. Firma Cena ofertowa
( brutto)

Punktacja-kryterium cena ofertowa

01 INWESTOR Konin inż. Stanisław Wajrak
Ul. Miła 3, 62-510 Konin
12.200,00 zł Oferta odrzucona
02 Biuro Usług Inwestycyjno Projektowych „DRÓGPROJEKT” Czesław Przedwojski
Ul. Parkowa 48 m 6 , 64-100 Leszno
9.760,00 zł 100,00

W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła wybrać ofertę:

Biuro Usług Inwestycyjno Projektowych „DRÓGPROJEKT” Czesław Przedwojski
Ul. Parkowa 48 m 6 , 64-100 Leszno

z ceną ofertową w wysokości 9.760,00 zł brutto

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów w łącznej ocenie dla danego obszaru.

Ponadto Komisja Przetargowa postanowiła wykluczyć ofertę „INWESTOR” Konin inż. Stanisław Wajrak z siedzibą w Koninie przy ul. Miłej 3 na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz odrzucić w/w ofertę na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2007-09-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-17
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.