Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w post?powaniu o udzielenie zam??wienia publicznego dot. budowy ul. Grottgera w Lesznie na odcinku od ul. Dembi??skiego do ul. Styki


Urząd Miasta Leszna zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: budowę ul. Grottgera w Lesznie na odcinku od ul. Dembińskiego do ul. Styki
W postępowaniu wpłynęła 1 oferta :

Leszczyńskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z ceną ofertową 1.297.717,68 zł

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:
Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.
Cena oferty: 1.297.717,68 zł
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jego oferta uzyskała największą ilość w łącznej ocenie ofert.
Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2007-09-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-12
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.