Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPraca - stanowisko ds. podatku od nieruchomo??ci w Wydziale Finans??w ?? Referacie Dochod??w - NAB??R ZAKO??CZONY

Numer dokumentu: ---
Rok: 2007


URZĄD MIASTA LESZNA
ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno
ogłasza nabór kandydatów na

STANOWISKO DS. PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
w Wydziale Finansów – Referacie Dochodów

1.Wymagania niezbędne:
a)wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze.

2.Wymagania pożądane:
a)wykształcenie wyższe o specjalności administracja podatkowa, samorządowa lub finanse gmin,
b)doświadczenie w pracy w zakresie podatków samorządowych i postępowania administracyjnego,
c)znajomość ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o opłacie skarbowej, ustawy o ordynacji podatkowej,
d)umiejętność obsługi komputera – MS Office.

3. Wymagane dokumenty:
a)wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
b)list motywacyjny,
c)życiorys /CV/,
d)dokument poświadczający wykształcenie,
e)inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm./ oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych / Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 ze zm./.
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i szczegółowy opis stanowiska pracy można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna www.bip.leszno.pl /dział Dokumenty i informacje – Nabór do pracy - Urząd Miasta w załącznikach do niniejszego ogłoszenia/ lub w Urzędzie Miasta Leszna, ul. K. Karasia 15 w Referacie Kadr i Obsługi Prawnej, II piętro, pok. 36.
Dokumenty należy składać w Referacie Kadr i Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Leszna, ul. Karasia 15, I piętro lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. podatku od nieruchomości w terminie do dnia 28 września 2006 r.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w hollu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15.
Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.Autor informacji: Kania Agnieszka
Informację wprowadził: 28
Opublikowany dnia: 2007-09-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-03
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2007-09-12 wprowadzona przez: 18
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.