Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plOg??oszenie o naborze na wolne stanowisko G????wnego Ksi?gowego w Gimnazjum nr 2 w LesznieOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko Głównego Księgowego


Liczba etatów: 1 etat
Miejsce wykonywania pracy: Gimnazjum nr 2 w Lesznie


Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania:

• posiadać
- ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadać co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
albo
- ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiadać co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

• posiadać wiedzę z zakresu rachunkowości, przepisów podatkowych, ustawy o systemie oświaty, ustawy Karta Nauczyciela oraz zagadnień z zakresu ubezpieczeń społecznych,
• umiejętność obsługi programów: „Płatnik” – rozliczenia ZUS, R2 Płatnik – system kadrowo-płacowy, Finanse DDJ – system księgowo-finansowy, MultiCash – system bankowości elektronicznej,
• umiejętność pracy w zespole,
• samodzielność, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań.

Wymagane dokumenty i oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań formalnych:

• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• CV i list motywacyjny,
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacji,
• kopie świadectw pracy oraz zaświadczenie o długości stażu w księgowości,
• kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności.


Dokumenty należy składać do:

18 września 2007 r. do godz. 1200 (data wpływu)
w sekretariacie gimnazjum

Pod adresem:

Gimnazjum nr 2 w Lesznie
ul. Narutowicza 57
64-100 LESZNO

Informacje dodatkowe:
• koperta na konkurs powinna być zaklejona i opatrzona dopiskiem „konkurs na stanowisko Głównego Księgowego”,
• oferty nie spełniające wymagań nie będą rozpatrywane
• zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania kwalifikacyjnego
• oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (065) 529 63 12.Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2007-08-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-30
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.