Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w post?powaniu o udzielenie zam??wienia publicznego dot. przebudowy skrzy??owania ulicy K?kolewskiej z ul. Unii Europejskiej i Osieck? w Lesznie na skrzy??owanie typu rondo w zakresie ograniczonym do budowy chodnik??wUrząd Miasta Leszna zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: na przebudowę skrzyżowania ulicy Kąkolewskiej z ul. Unii Europejskiej i Osiecką w Lesznie na skrzyżowanie typu rondo w zakresie ograniczonym do budowy chodników
W postępowaniu wpłynęły następujące oferty :


Lp.  Firma Cena ofertowa ( brutto) Punktacja- kryterium najniższa cena
01 Przedsiębiorstwo Inwestycyjno – Projektowe „STANDARD” Sp. z o.o,64-100 Leszno, ul. Wł. Jagiełły 32 420.871,41 zł 86,22
02 Przedsiębiorstwo Drogowo – Transportowe „DROGTRANZ” Andrzej Paradowski
56-200 Góra, ul. Witosa 8
362.879,35 zł 100,00


Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:
Przedsiębiorstwa Drogowo – Transportowe „DROGTRANZ” Andrzej Paradowski
z siedzibą w Górze przy ul. Witosa 8
z ceną ofertową w wysokości 362.879,35 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jego oferta uzyskała największą ilość w łącznej ocenie ofert.


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2007-08-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-28
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.