Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZawiadamienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w post?powaniu o udzielenie zam??wienia na wykonanie pi??kochwyt??w przy boisku w Zespole Szk???? Technicznych w Lesznie, ul. Narutowicza
ZO-3410-17/07


Zespól Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna

zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

„Wykonanie piłkochwytów przy boisku w Zespole Szkół Technicznych w Lesznie, ul. Narutowicza”,

Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę firmy:
Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Projektowe
„STANDARD” Spółka z o.o.
64-100 Leszno
ul. Jagiełły 32.

cena: 90.174,76 zł. brutto.

Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.


Autor informacji: Rosiak Lucjan
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2007-08-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-28
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.