Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie Prezydenta Miasta Leszna dot. budowy sieci gazowej w Al. Jana Paw??a II w Lesznie

Numer dokumentu: ---
Rok: 2007


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA LESZNA


Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) i art.61 §1-4 Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U.
z 2000r. Nr 98,poz.1071 ze zmianami) zawiadamiam, że dnia 23 sierpnia 2007r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej w Al. Jana Pawła II w Lesznie
W związku z powyższym informujemy strony, że w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II nr 21, pokój nr 208-209 w godz. 7.30 - 15.30 w pon. godz. 7,30 -17,00 w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego Obwieszczenia można zapoznać się z wnioskiem Wielkopolskiego Operatu Systemu Dystrybucyjnego Poznań oraz zgłaszać swoje wnioski, ewentualnie uwagi i zastrzeżenia.Prezydent Miasta

Tomasz Malepszy

Autor informacji: Stachowiak Adam
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2007-08-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-23
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.