Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w post?powaniu o udzielenie zam??wienia publicznego na budow? ul. Sosnowej w Lesznie na odcinku od ul. G??rowskiej do ul. Spacerowej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ul. Sosnowej w Lesznie na odcinku od ul. Górowskiej do ul. Spacerowej.
Urząd Miasta Leszna zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: budowę ul. Sosnowej w Lesznie na odcinku od ul. Górowskiej do ul. Spacerowej.
W postępowaniu wpłynęła 1 oferta :

1. Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.

399.533,10 zł

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:
Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.
Cena oferty: 399.533,10 zł
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jego oferta uzyskała największą ilość w łącznej ocenie ofert.


Autor informacji: Bukowski Rafa??
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2007-08-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-22
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.