Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPraca - specjalista ds. kadr - Szko??a Podstawowa nr 12 w LesznieSzkoła Podstawowa nr 12 w Lesznie, ul. Rumuńska 6 ab


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Lesznie poszukuje kandydata na stanowisko:


Specjalista ds. kadr

Wymiar etatu: 5/8
Miejsce wykonywania pracy : Leszno

Główne obowiązki:
- prowadzenie teczek akt osobowych pracowników podstawowych, administracji i obsługi,
- terminowe sporządzanie informacji na piśmie do działu finansowego dotyczących zmian przegrupowań, podwyżek wynikających z tabeli wynagrodzeń,
- przestrzeganie przepisów i zasad dotyczących prowadzenia spraw pracowniczych oraz spraw uczniowskich.

Wykształcenie: wyższe

Wymagania niezbędne:
- umiejętność stosowania odpowiednich przepisów
- umiejętność obsługi komputera i urządzeń technicznych
- samodzielność
- planowanie i organizacja pracy.

Wymagania dodatkowe:
- wysoka kultura osobista,
- doświadczenie w pracy w organach administracji oświatowej,

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań formalnych:
- kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,


Dokumenty należy składać do:
31.08.2007 r. z dopiskiem oferta pracy
pod adresem:
Szkoła Podstawowa nr 12
ul. Rumuńska 6 ab
64-100 Leszno


Inne informacje:
- oferty niespełniające wymagań formalnych oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane
- kandydaci zakwalifikowani powiadomieni zostaną o terminie postępowania kwalifikacyjnego
- oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. /065/ 520 02 30Autor informacji: Mat??oka Ireneusz
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2007-08-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-16
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.