Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plOG?OSZENIE o podj?ciu uchwa??y o przyst?pieniu do sporz?dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoLeszno, 17 sierpień 2007r.

OGŁOSZENIE
o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art. 17 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) zawiadamiam o podję-ciu przez Radę Miejską Leszna Uchwały Nr X/108/2007 z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Okrzei, torów kolejowych i granic miasta Leszna.
Zainteresowani mogą składać pisemne wnioski dotyczące planu miejscowego w Urzędzie Miasta Leszna (ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno), z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jed-nostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy. Wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od dnia ukazania się niniejszego komuni-katu.

PREZYDENT MIASTA LESZNA
/-/Tomasz Malepszy

Autor informacji: Stachowiak Adam
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2007-08-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-10
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.