Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie Prezydenta Miasta Leszna dot. budowy sieci wodoci?gowej w ul. Krzyckiego na odcinku od skrzy??owania z ul. Podkowi??skiego do skrzy??owania z ul. Dzia??y??skich w Lesznie

Numer dokumentu: ---
Rok: 2007


O B W I E S C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA LESZNA


Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) i art.61 §1-4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.z 2000r. Nr 98,poz.1071 ze zmianami) zawiadamiam, że dnia 6 sierpnia 2007r. wszczęto postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej w ul. Krzyckiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Podkowińskiego do skrzyżowania z ul. Działyńskich w Lesznie
W związku z powyższym informujemy, że w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II nr 21, pokój nr 208-209 w godz. 7.30 - 15.30 w pon. godz. 8,30 -17,00 w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego Obwieszczenia można zapoznać się z wnioskiem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie oraz zgłaszać swoje wnioski, ewentualnie uwagi i zastrzeżenia.Prezydent Miasta
Tomasz Malepszy

Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2007-08-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-08
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.