Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plOg??oszenie o naborze na wolne stanowisko G????wnego Ksi?gowego w Gimnazjum nr 2 w Lesznie


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Głównego Księgowego

w Gimnazjum nr 2 w Lesznie

Liczba etatów: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Gimnazjum nr 2 w Lesznie

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania:posiadać
- ukończone jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe oraz co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości,

- średnią, policealną lub pomaturalną szkołę zawodową o kierunku rachunkowość oraz co najmniej 6 letnią praktykę w księgowości.

posiadać wiedzę z zakresu rachunkowości, przepisów podatkowych, ustawy o systemie oświaty, ustawy Karta Nauczyciela oraz zagadnień z zakresu ubezpieczeń społecznych,
umiejętność obsługi programów: „Płatnik” – rozliczenia ZUS, R2 Płatnik – system kadrowo-płacowy, Finanse DDJ – system księgowo-finansowy, MultiCash – system bankowości elektronicznej,
umiejętność pracy w zespole,
samodzielność, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań.


Wymagane dokumenty i oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań formalnych:kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
CV i list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacji,
kopie świadectw pracy,
kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności.
Dokumenty należy składać do:3 sierpnia 2007 r. do godz. 1200 (data wpływu)

w sekretariacie gimnazjumPod adresem:Gimnazjum nr 2 w Lesznie

ul. Narutowicza 57

64-100 LESZNOInformacje dodatkowe:

koperta na konkurs powinna być zaklejona i opatrzona dopiskiem „konkurs na stanowisko Głównego Księgowego”,
oferty nie spełniające wymagań nie będą rozpatrywane
zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania kwalifikacyjnego (przewidywany termin 6 lub 8 sierpnia 2007 r.),
oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (065) 529 63 12.


Autor informacji: Miros??aw K?dziora
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2007-08-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-08
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.