Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w post?powaniu o udzielenie zam??wienia publicznego , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na: ??Remont budynku na lokale mieszkalne w Lesznie przy ul. Rac??awickiej 20?
Urząd Miasta Leszna zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na: „Remont budynku na lokale mieszkalne w Lesznie przy ul. Racławickiej 20”.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:
Przedsiębiorstwo Inwestycyjno - Projektowe
„STANDARD” Sp z o.o.
Ul. Wł. Jagiełły 32
64-100 Leszno
Cena oferty: 1 147 217,42 zł.

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca spełnił warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Oferta z najniższą ceną, uzyskała największą ilość punktów w kryterium wyboru.

Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2007-08-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-03
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.