Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plBudowa ul. Malta??skiej w Lesznie realizowana z udzia??em finansowym mieszka??c??w.


Urząd Miasta Leszna

informuje, że w dniu 19.02.2007r. zostało przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę ul. Maltańskiej w Lesznie realizowana z udziałem finansowym mieszkańców.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg – CPV: 45.23.31.20-6

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobierać w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji w Lesznie przy ul. Karasia 15, pok. Nr 30 oraz na stronie internetowej www.bip.leszno.pl. .

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

Kryterium wyboru stanowi w 100 % cena.

Termin wykonania zamówienia - 60 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania placu budowy.

Termin składania ofert na w/w zadanie wyznaczono do dnia 21 marca 2007 roku do godz. 9:00.

Termin wpłaty wadium w wysokości 5.000,00 zł wyznaczono do dnia 21 marca 2007 roku do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 21 marca 2007 roku o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Miasta Leszna przy ul. Karasia 15 w pok. nr 30.

Termin związania wykonawcy z ofertą wynosić będzie 30 dni.


Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2007-03-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-02-19
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.