Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plOg??oszenie o naborze na wolne stanowisko G????wnego Ksi?gowego w Gimnazjum nr 2 w Lesznie.


Ogłoszenie o prowadzonym naborze

na wolne stanowisko Głównego Księgowego w Gimnazjum nr 2 w Lesznie

 

 

Liczba etatów: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Gimnazjum nr 2 w Lesznie

 

 

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania:

 

 • posiadać ukończone jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe oraz co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości,
 • posiadać wiedzę z zakresu rachunkowości, przepisów podatkowych, ustawy o systemie oświaty, ustawy Karta Nauczyciela oraz zagadnień z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 • umiejętność obsługi programów: „Płatnik” – rozliczenia ZUS, R2 Płatnik – system kadrowo-płacowy, Finanse DDJ – system księgowo-finansowy, MultiCash – system bankowości elektronicznej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań formalnych:

 

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • CV i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacji,
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności.

 

 

Dokumenty należy składać do:

 

24 stycznia 2007 r. do godz. 1300 (data wpływu)

w sekretariacie gimnazjum

 

Pod adresem:

               

                Gimnazjum nr 2 w Lesznie

                ul. Narutowicza 57

                64-100 LESZNO

 

Informacje dodatkowe:

 • koperta na konkurs powinna być zaklejona i  opatrzona dopiskiem „konkurs na stanowisko Głównego Księgowego”,
 • oferty nie spełniające wymagań nie będą rozpatrywane
 • zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania kwalifikacyjnego (przewidywany termin 26 lub 29 stycznia 2007 r.),
 • oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (065) 529 63 12.


Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2007-01-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-01-25
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.