Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plOg??oszenie o naborze na stanowisko ds. ksi?gowo??ci syntetycznej w Wydziale Finans??w - Referat Dochod??w.


URZĄD MIASTA LESZNA ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno

 

 

ogłasza nabór na

 

STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI SYNTETYCZNEJ

 Wydziale Finansów – Referacie Dochodów

 

1.      Wymagania niezbędne:                                                                           

a)      wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne na podbudowie ekonomicznego wykształcenia średniego,

b)      doświadczenie w pracy związanej z księgowością jednostki budżetowej,

c)      minimum 3- letni staż pracy w księgowości,

d)      wiedza z zakresu sprawozdawczości,

e)      znajomość przepisów dotyczących finansów samorządowych,

f)        biegła obsługa komputera.

 

2.      Wymagania pożądane:

a)      studia podyplomowe w zakresie rachunkowości,

b)      znajomość rachunkowości jednostek sfery budżetowej,

c)      wiedza z zakresu sprawozdawczości budżetowej,

d)      czytelny charakter pisma, rzetelność, obowiązkowość, odpowiedzialność.

e)      umiejętność pracy pod presją czasu,

f)        umiejętność pracy w zespole, samodzielność oraz inicjatywa,

g)      umiejętność sprawnego dokonywania obliczeń oraz zdolność analitycznego myślenia.

 

3. Wymagane dokumenty:

-          wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

-          list motywacyjny,

-          życiorys /CV/ z opisem przebiegu pracy zawodowej,

-          dokument poświadczający wykształcenie /kserokopia dyplomu lub zaświadczenie o  odbytych studiach/,

-          inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i szczegółowy opis stanowiska pracy można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna www.bip.leszno.pl /dział Aktualności – Nabór do pracy - Urząd Miasta w załącznikach do niniejszego ogłoszenia/ lub w Urzędzie Miasta Leszna, ul. K. Karasia 15 w Referacie Kadr i Obsługi Prawnej, II piętro, pok. 36.

 

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm./ oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych / Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 ze zm./.

Dokumenty należy składać w Referacie Kadr i Obsługi Prawnej, ul. Karasia 15, II piętro, pok. 36 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. księgowości syntetycznej  w terminie do dnia 16 lutego 2007 r.

Zastrzega się możliwość niezatrudnienia żadnego kandydata.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w hollu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15. Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 1997-08-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-02-02
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.